Żywność ekologiczna – czym różni się od konwencjonalnej?

21 grudnia 2021

Potrzebujesz eko żywności? Zobacz tu.

Od szybkiego rozwoju przemysłu żywieniowego, który obserwujemy od początku XX wieku, wyroby spożywane przez nas na co dzień zaczęto często wypełniać rozmaitymi substancjami przedłużającymi ich żywotność. Ale wraz z rosnącą świadomością konsumentów odnośnie tego, co konsumują i jakie może to mieć działanie na ich zdrowie, ostatnimi czasy coraz chętniej poszukują oni towarów wyprodukowanych z ekologicznej żywności.

Czym charakteryzuje się żywność ekologiczna?

Aby konkretny produkt oferowany w Polsce mógł tytułować się „ekologicznym”, musi sprostać kilku wymogom. Żywność ekologiczna i przetwory z niej wyprodukowane muszą pozyskać określone certyfikaty wydawane przez desygnowane do tego instytucje. Najważniejszą jednakże właściwością spożywczych produktów eko jest to, iż zastosowane do ich przyrządzenia owoce oraz warzywa uprawiano według wszystkich norm rolnictwa ekologicznego. To oznacza, że rolnicy nie wykorzystywali syntetycznych pestycydów ani nawozów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ nie tylko na samopoczucie ludzi, ale które również szkodzą otoczeniu. Niektóre wszak nawozy wywołują zasolenie gleby lub zanieczyszczają wody powierzchniowe, a natryski upraw silnymi pestycydami nierzadko są powodem obumierania pożytecznych organizmów. Z kolei na skutek ekologicznej uprawy owoce oraz warzywa cechują się niższą zawartością azotynów, azotanów i metali ciężkich, a to znaczy, że mniej tych związków dostanie się do organizmu ich konsumentów.

Zamawiasz żywność ekologiczną? Sprawdzaj wnikliwie informacje na opakowaniu

Żywność eko jest poddawana nieprzerwanemu nadzorowi we wszystkich fazach produkcji, w tym również w czasie przewozu i magazynowania. Co kluczowe, jeśli produkt spełnia warunki, jego wytwórca nie licząc standardowych informacji m.in. o masie netto, miejscu produkcji ingredientów, warunkach składowania, możliwych alergenach oraz dacie zdatności do spożycia, musi dodatkowo obligatoryjnie podać numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej dany produkt i zamieścić logo produkcji ekologicznej UE, którym jest kształt liścia ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle. Szukając ekologicznych przetworów trzeba zatem czytać starannie etykiety produktów, a zamawiając je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy zamieścił on na stronie sklepu informację o uzyskanych certyfikatach.

Dane adresowe:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]