Dekarbonizacja przemysłu – kogeneracja, trigeneracja i energia z odzysku

24 kwietnia 2022

Sprawdź więcej szczegółów o energii z odzysku na https://tinyurl.com/ybc7dcqt.

Wraz z rozkwitem przemysłu nastąpiło gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na energię konieczną do zasilania procesów produkcyjnych. Duża konsumpcja energii, jak również poczucie jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych sprawia, iż firmy poszukują nowych rozwiązań, które nie tylko obniżą koszty działalności, ale też przyczynią się do zmniejszenia niepożądanego ich wpływu na otoczenie.

Energia z odzysku, trigeneracja, kogeneracja – o dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej przemysłu za sprawą implementowanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze korzystanie ze źródeł energii, w głównej mierze poprzez zwiększenie elektryfikacji oraz zmniejszenie wykorzystania gazu i węgla. Osiągnąć te cele można za pomocą innowacyjnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego prądu i ciepła, bądź trigeneracja, która prócz ciepła i energii w trakcie pojedynczego procesu technologicznego produkowany jest też chłód.

W szeregu obszarów przemysłu realne jest również wykorzystanie energii z odzysku, czyli tzw. “czystej energii”. To energia, która jest wytwarzana podczas procesów produkcyjnych i która zwykle bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – nieodwracalnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a następnie ponowne jej wykorzystanie przynosi z biegiem czasu znaczne oszczędności, jak również przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez zakład przemysłowy.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozwoju gospodarki w kolejnych dekadach

W dobie ogólnego zrozumienia szkodliwego wpływu działań człowieka na otoczenie jak również wiedzy, iż ropa i gaz za kilka dekad się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, bowiem jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w kolejnych dziesięcioleciach. Ukierunkowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej oraz odnawialnej to najwłaściwsza metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Rzecz jasna, wdrożenie tego typu rozwiązań ciągnie za sobą poważne koszty, niemniej jednak w efekcie zysk jaki one dają, całkiem je rekompensują. Oszczędności związane ze zmniejszeniem się wydatków ponoszonych na kupno energii już po kilku latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką innowację. Z kolei minimalizacja śladu węglowego produkcji i jej niepożądanego wpływu na środowisko to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Dane adresowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10