Współpraca z agencją SEO – komunikacja to podstawa

1 października 2020

Działania agencji SEO, aby przyniosły oczekiwane rezultaty, wymagają ścisłej współpracy z klientem. Brak komunikacji utrudnia prowadzenie prac pozycjonerskich i generuje niepotrzebne problemy, których łatwo można uniknąć.

Oferta i podpisanie umowy z agencją SEO

Współpraca rozpoczyna się już w momencie przedstawienia oferty. Na tym etapie klient i pracownik agencji powinni razem wybrać najkorzystniejszą opcję, która z jednej strony pozwoli na podjęcie działań mogących przynieść realny efekt, a z drugiej zmieści się w budżecie, jakim dysponuje klient. Przed podpisaniem umowy warto wyjaśnić ewentualne wątpliwości związane z ofertą – pozwoli to na uniknięcie późniejszych nieporozumień. Należy uważnie przeczytać, a w razie potrzeby dopytać, co jest przedmiotem umowy, za co pobierane są opłaty i ile wynosi okres wypowiedzenia. Klient powinien również otrzymać informację, z kim po stronie agencji SEO będzie się kontaktować.

Dane dostępowe i informacje o działalności

Umowa podpisana? Kliencie – spodziewaj się maili i telefonów. O co może prosić agencja SEO w pierwszej kolejności? Z pewnością można oczekiwać prośby o dane dostępowe, pozwalające agencji na monitoring strony czy wprowadzanie zmian optymalizacyjnych.

Niewątpliwie padną również pytania dotyczące działalności prowadzonej przez klienta (część z nich już na etapie przygotowywania oferty). Te informacje pozwalają m.in na odpowiedni dobór słów kluczowych czy opracowanie treści na stronę. Klient najlepiej zna swoją firmę, a pracownicy agencji SEO niekoniecznie będą ekspertami w branży, w której działa – a już na pewno nie w takim stopniu, jak właściciel przedsiębiorstwa. To on najlepiej wie, które usługi lub produkty są priorytetowe, jakie cele chce osiągnąć i co wyróżnia go na tle konkurencji.

Klarowny podział zadań

Ważne jest również ustalenie podziału zadań. Przykład: kto odpowiada za wdrażanie zaleceń optymalizacyjnych przedstawionych w audycie strony: webmasterzy po stronie klienta, czy może agencja SEO (o ile posiada wykwalifikowanych pracowników mogących podjąć się realizacji tego zadania)? Innym przykładem jest opracowanie treści na bloga. Zdarzają się sytuacje, gdy klient sam chce przygotować teksty – w takiej sytuacji może otrzymać od agencji wytyczne odnośnie tworzenia treści, do których powinien się zastosować. Klarowny podział zadań z pewnością usprawni prowadzone prace.

Błędy w komunikacji – okazja do wyciągnięcia wniosków

Każdemu zdarzają się błędy w komunikacji – pracownikom agencji SEO również. Przykładem mogą być niedopowiedzenia w czasie rozmowy telefonicznej – rozwiązaniem tego problemu jest pisemne podsumowanie ustaleń w formie maila. Innym źródłem problemów może być nieznajomość terminów stosowanych w branży albo brak wystarczającej wiedzy, np. odnośnie tego, dlaczego agencja potrzebuje pewnych danych dostępowych. Pracownicy firmy SEO powinni edukować klienta, aby rozumiał, czemu podejmowane są takie, a nie inne działania.

Innym potencjalnym źródłem problemów jest terminowość wykonywania zadań. Klient nie zdąży wprowadzić zmian według wytycznych stworzonych przez agencję? A może pracownik agencji właśnie zachorował i nie wykona w terminie powierzonych zadań? Warto nie czekać na ostatnią chwilę, tylko z wyprzedzeniem poinformować o możliwych opóźnieniach i ustalić priorytetowe cele do zrealizowania.

Transparentność i raportowanie działań

Klient powinien mieć możliwość sprawdzenia działań agencji SEO. Standardem jest, że firmy raportują wszystkie zrealizowane np. w danym miesiącu zadania. Taki dokument jest użyteczny tylko wtedy, gdy klient zapozna się z jego zawartością. Kliencie – jeśli czegoś nie wiesz, pytaj. Masz prawo nie znać specjalistycznego słownictwa lub nie wiedzieć, co obrazuje dany wykres. Pracownicy agencji z pewnością wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Oprócz zapoznania się z raportami przygotowanymi przez agencję, warto posiłkować się zewnętrznymi narzędziami, stanowiącymi znakomite źródło danych o stronie, takimi jak Google Analytics czy Google Search Console. Jeżeli te narzędzia zostały założone przez agencję, warto poprosić o nadanie uprawnień, by zyskać pełny dostęp do danych.

Korzystanie z kilku programów może być uciążliwe i czasochłonne. W ramach współpracy udostępniamy naszym klientom narzędzie SEO Extranet. Dzięki niemu mają w jednym miejscu możliwość monitoringu parametrów, takich jak widoczność strony (dane zaczerpnięte z Senuto), ruch organiczny (dane zaimportowane z Google Analytics), pozycje na wybrane frazy, dostępność, prędkość strony i inne – stale pracujemy nad rozbudową SEO Extranetu o nowe funkcjonalności.

Konsekwencje wynikające z błędów w komunikacji

Milczenie jest złotem? Nie w tym przypadku. Całkowity brak lub lakoniczne odpowiedzi na maile czy telefony utrudniają pracę agencji, a czasem wręcz ją uniemożliwią, dlatego tak ważna jest dobra komunikacja. Agencja SEO powinna być przez klienta na bieżąco informowana o planowanych modyfikacjach na stronie, tworzeniu nowej wersji witryny, zmianach asortymentu, zakresu usług, adresu czy godzin otwarcia. Jeśli takich informacji zabraknie, agencja może np. zaproponować frazy uwzględniające produkty wycofywane z oferty lub wprowadzić do wizytówki Google Moja Firma nieaktualne dane.

Błędy w komunikacji lub wynikające z innych powodów mogą skutkować brakiem efektów prowadzonych działań, a nie jest to ani pożądane przez agencję SEO, ani przez klienta. Rozwiązanie? Rrozmawiajmy ze sobą i wspólnie szukajmy najkorzystniejszych rozwiązań.

Źródło tekstu: https://seo4.net/blog/customer-success/wspolpraca-klienta-z-agencja-seo-dlaczego-jest-niezbedna/