Ważne badania psychologiczne operatorów

13 grudnia 2022

Kliknij tutaj i dowiedz się, kto ma w swojej ofercie badania operatorów Bielsko Biała.

Kiedy mówi się o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, najczęściej łączymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi je zrobić. Konieczność ich wykonania ten prawo nakłada również na operatorów dźwigów, wózków, koparek i podobnych urządzeń. Dlaczego istnieje taka konieczność i na czym badania takie polegają?

Dlaczego badania operatorów są potrzebne?

Ustawa dokładnie wskazuje, przedstawiciele jakich zawodów muszą zrobić badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których wysoka sprawność psychofizyczna jest kluczowa dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób trzecich. Poza tym, jeśli chodzi o okoliczności, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często zdarzają się wypadki, a duża część z nich wywołana jest przez błąd człowieka: brak koncentracji czy zbyt wolną reakcją na bodźce. Zdolności te obniżają się wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie należy, i dlatego przeprowadzanie tego typu kontroli jest wymagane.

Na czym polegają badania operatorów?

Testy, jakim poddaje się operatorów i kierowców, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Bada się przede wszystkim wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe i widzenie zmierzchowe, a także poziom koncentracji, zdolność oceny odległości i prędkość reakcji. Istotna jest również przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe twierdząco lub przecząco, stosowana jest także specjalna aparatura. Zazwyczaj nie trwają one dłużej niż trzydzieści minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo testy są ważne, to jest to uzależnione przede wszystkim od wieku osoby, której dotyczą. Zwykle są to 3-4 lata, zaś dla osób powyżej 50 lat – 1-2 lata.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]