W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

1 marca 2021

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo obowiązkowe?

Nie każdy kierowca musi poddać się takim badaniom. Są one niezbędne w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Widać więc, że są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie wówczas, gdy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe organa – czyli przykładowo przez Policję – po spowodowaniu poważnej kolizji.
Zadaniem testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy zbyt wolny refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnej aparatury. Podczas badań znaczenie ma wiek badanego, gdyż badane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców najczęściej robi się co pięć lat, ale gdy ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są wykonywać badania co rok.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]