Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

15 listopada 2021

Jeżeli potrzebujesz fachowej pomocy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków, wejdź na tlumaczalnia.pl.

Kilka ostatnich lat to czas napływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się również ogromna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są niezbędne do rozpoczęcia studiów lub pracy w naszym kraju.

W jakich sytuacjach konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi bądź Rosji. Należą do nich m.in. prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, a także akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, by pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]