Osuszanie ścian po zalaniu powierz doświadczonej firmie

16 stycznia 2021

Nawet jeśli budynek ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje ryzyko, iż z biegiem czasu ściany będzie penetrować woda. Może się to przydarzyć też niespodziewanie w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną czy też z powodu podtopienia, a niekiedy pojawienie się wilgoci następuje stopniowo na skutek niepoprawnie wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji murów.

Osuszanie ścian – w pierwszej kolejności identyfikacja przyczyn

Wilgotne ściany nie znaczą od razu, iż budowla nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim trzeba rozpocząć od sprawdzenia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak niewietrzone piwnice, toalety i kuchnie wykwitająca na ścianach pleśń jest częściej rezultatem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego dachu albo tarasu. Takie sytuacje wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej wentylacji we wnętrzach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i penetrują fundamenty i mury budowli lub gdy doszło do podtopienia w wyniku powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla profesjonalistów z obszaru hydroizolacji.

Sposoby osuszania murów

Profesjonaliści, którzy mają ogromne doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i użytkowych, zaczynają swoje działania od analizy przyczyn zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Stanowi to bazę do wybrania odpowiednich sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki pęcznieją i wykruszają się, a na ścianach wykwitają plamy, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wody przez mury. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda wspina się w górę – niekiedy wręcz na kilka metrów. Zdarza się to nierzadko, w szczególności w starych budynkach, jednak można to naprawić odtwarzając izolację poziomą ścian, która powstrzyma podnoszenie się wody ku górze. Następną fazą, rzecz jasna po należytym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie murów polega nieraz przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem doświadczonego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej mat bentonitowych, papy termozgrzewalnej czy izolacji bitumicznej, a następnie naniesienie izolacji pionowej mineralnej albo elastycznej. W szeregu przypadków potrzebne będzie również naprawa łączenia izolacji ścian z izolacją innych modułów budowli, jak dylatacje, stropy żelbetowe oraz ściany żelbetowe.