Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

28 sierpnia 2022

Tutaj uzyskasz więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Dzięki otwarciu się Polski na biznes z większości krajów świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie polscy tłumacze sporządzają setki zwykłych i specjalistycznych tłumaczeń na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, że w sieci bez problemu można wyszperać bezpłatne narzędzia do translacji, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków wykwalifikowanych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest nieraz obligatoryjne, przykładowo gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób zastanawia się, jak z grubsza oszacować cenę tłumaczenia. Co zatem wpływa na koszt przekładu?

Okoliczności kształtujące finalny koszt przekładu

Finalną cenę przekładu dokumentu determinują poniższe czynniki:
1. Język, z którego lub na który planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (holenderski, niemiecki) czy romańskich (portugalski, francuski) będzie zwykle tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (między innymi ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
2. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest co do zasady o kilkanaście procent tańsze niż translacja na język obcy.
3. Termin ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy szykować się na wyższy koszt.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź zagadnienia, które opisuje tekst. Przekład dokumentów handlowych, referatów medycznych albo prac naukowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej branży, ale także odpowiednią wiedzę, aby trafnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie karygodnych pomyłek.

Tłumaczenie zwykłe a uwierzytelnione

Wypada podkreślić, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak np. prawo jazdy albo dokumenty szkolne (certyfikat ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym oznacza czy tłumaczenie wykonano z kopii, oryginału lub odpisu oraz nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli najczęściej określają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w razie nieodzowności zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie poświadczonym jest to 1125 znaków.

Dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]