Izolacja fundamentów – komu zlecić jej wykonanie?

4 marca 2021

Osłona fundamentów przed szkodliwym oddziaływaniem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najistotniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć przenikająca mury z czasem doprowadzi do uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity pleśni oraz grzybów za czasem odbiją się negatywnie na zdrowiu ich rezydentów.

Komu zlecić realizację zabezpieczenia fundamentów?

Planując budowę obiektu, powinno się zlecić przygotowanie najlepszego sposobu hydroizolacji ekspertom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale także w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Wiedzą oni, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w danym przypadku. Wszak użycie odpowiednich technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych czy też osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Ważna jest też dogłębna analiza warunków wodnych na terenie, na którym planowana jest budowa. Dzięki niej można sprawdzić czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, iż po opadach fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Sposoby zabezpieczenia fundamentów

W zależności od typu fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią wykorzystuje się różne metody. Płytę fundamentową, na której zwykle stawia się budowle tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nałożyć ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która powstrzyma kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonanie izolacji fundamentów także wypada zlecić profesjonalistom, ponieważ nierzadkim błędem niedoświadczonych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących wymogów i sposobów aplikacji materiałów izolacyjnych) lub wykorzystanie ich tanich substytutów, nie mających podobnych parametrów wodochronnych. Niewłaściwe wykonanie prac czy użycie materiałów nieodpowiednich do poziomu obciążenia wilgocią może powodować, iż będzie ona nieefektywna.