Hydroizolacja – zabezpieczenie obiektu przed wilgocią

20 grudnia 2020

W toku budowy jakiegokolwiek obiektu, niezależnie czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie planowania należy zadbać o stosowne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do niepoprawnie albo w ogóle niezabezpieczonych ścian osłabi ich wytrzymałość i zdolność do izolacji cieplnej, a także doprowadzić do rozwoju niebezpiecznych dla zdrowia grzybów i pleśni.

Które części budowli powinno się zabezpieczyć hydroizolacją?

Do najważniejszych elementów, jakie trzeba chronić przed wilgocią należą przede wszystkim balkony, fundamenty, dachy, piwnice i tarasy, a więc te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z lub opadami atmosferycznymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują zabezpieczenia przed wodą i jakiej techniki powinno się użyć w stosunku do poszczególnych segmentów konstrukcji. Na przykład, na ścianie fundamentowej z betonu tworzy się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią powłokę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z cegły, dziurawki czy pustaka wypalanego zaleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy hydroizoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, żeby każda warstwa posiadała spadek zapobiegający kumulacji wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. Tak samo hydrolizuje się też balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Ważne jest, żeby projektowanie hydroizolacji, powierzyć doświadczonej ekipie, mającej wieloletnią praktykę w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, generalni wykonawcy i inwestorzy skorzystają na współpracy ze rzeczoznawcami w czasie prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem taśm PVC, węży iniekcyjnych, uszczelek pęczniejących czy taśm dylatacyjnych. Z kolei na zlecenie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi uszczelnieniem, inwentaryzacją oraz naprawą przecieków wody, reperacją balkonów i tarasów, uszczelnieniem podszybii windowych czy wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.