Badania operatorów i ich zastosowanie

23 lutego 2023

Na http://www.testybielsko.pl sprawdzisz, jak zamówić badania operatorów Bielsko.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z długą i naprawdę wnikliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce poznać nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że badania te znajdują też zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do pracy osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: czy trzeba się ich bać?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie różnią się istotnie od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc rozbudowany wywiad zbierany przez psychologa, testy osobowościowe oraz temperamentalne, testy aparaturowe i testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie trzeba się bać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Liczy się dokładność oraz szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe mają szczególne znaczenie w wypadku osób zamierzających wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Poznając ją zyskujemy wiedzę, czy poddana badaniom osoba będzie w stanie w dość szybki sposób odpowiadać na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają również predyspozycje do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów będących w ruchu i widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto może je wykonywać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać jedynie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego wymagane jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić prawo do wykonywania zawodu. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]