Rozliczenie VAT metodą kasową – na czym to polega i kto może skorzystać?

2 listopada 2022

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji dotyczących metody kasowej, skieruj się w to miejsce.

Przedsiębiorcy najczęściej rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru czy usług. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie interesuje się czy na rachunek płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje dopiero po otrzymaniu od kontrahenta płatności.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą często znajdują się w położeniu, gdy muszą wiele razy dopominać się od kontrahenta zapłaty za wykonane usługi bądź dostarczone towary. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet świetnie prosperujące przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków na czas i ostatecznie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył wraz z podatkiem dwóch milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania należności od kontrahenta. Z uwagi na sprecyzowany przez prawo limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość krajowych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają problemy z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Niezbędne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz odpowiednie umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi nie rekomendują średnim firmom metody kasowej?

Biura rachunkowe nierzadko odwodzą niewielkie przedsiębiorstwa od rozliczania metodą kasową podatku VAT. Najczęściej przyczyną tego jest kwestia ciągłego monitorowania wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do permanentnego ich pilnowania, aby nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Z kolei już przy stu i więcej dokumentach nadzorowanie wpłat przychodzących na konto firmowe może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia zaoszczędzenie czasu i minimalizację ryzyka omyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]