Na czym polega mass collect i czy warto rozważyć jego wdrożenie?

3 maja 2022

Na flobo.io/mass-collect/ znajdziesz więcej informacji o tym, na czym polega mass collect.

Mass collect to usługa, która opiera się na identyfikacji masowych płatności od kontrahentów. Prezentujemy pokrótce, jak działa mass collect i w jaki sposób upraszcza życie małym i dużym przedsiębiorstwom.

Mass collect – gdzie taka usługa będzie użyteczna?

Działanie mass collect jest zasadniczo dość proste. Polega na nadaniu każdemu klientowi indywidualnego numeru rachunku, który jest równocześnie jego identyfikatorem. Takie podejście jest przydatne tam, gdzie cyklicznie obsługiwana jest znaczna ilość kontrahentów, czyli np. w szkołach prywatnych, w firmach dostarczających usługi telekomunikacyjne czy wszelkich branżach, gdzie wykorzystywany jest system abonencki (m.in. w obiektach sportowych). Opłaty wpływające w systemie mass collect trafiają na wskazany rachunek firmowy, jednak uprzednie przydzielenie klientom unikatowych numerów rachunków pozwala na ich efektywniejsze zdefiniowanie, bez względu na to, jaki sposób wybrali oni do dokonania przelewu (przelew z karty, standardowy przelew albo przelew pocztowy). Wykorzystanie mass collect przekłada się też na mniej czasochłonne księgowanie przelewów aniżeli podczas księgowania ręcznego, a równocześnie na eliminację ewentualnych omyłek nierzadko przydarzających w czasie tego procesu.

Mass collect również dla podmiotów obsługujących mniej niż sto faktur

Chociaż mass collect nie jest aktualnie oferowana w większości banków (posiadają ją między innymi ING Bank Śląski i Bank Pekao) warto zastanowić się nad jej zastosowaniem w przedsiębiorstwie, także takim, które każdego miesiąca rozlicza mniej niż setki faktur. Wdrożenie mass collect przynosi wszak kilka korzyści, jak np. oszczędność czasu pracowników działu księgowości, opcja integracji z systemem finansowo–księgowym (a zatem bieżące śledzenie przychodzących opłat) czy połączenie z narzędziami Finance Automation. Taką polską aplikacją przeznaczoną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Umożliwia ona nie tylko powiązanie z usługą mass collect banku, ale posiada też opcję przesyłania przypomnień o nadchodzących terminach płatności oraz windykacji, co z czasem owocuje podniesieniem terminowości u kontrahentów, którym wystawia się faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]