Faktura pro forma – charakterystyka i zastosowanie

9 listopada 2020

Na https://bit.ly/3jZIFUL przeczytasz odpowiedź na pytanie czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty.

Wszyscy, którzy prowadzą swoje przedsiębiorstwo, ale też i większość osób dokonujących zakupów w sieci, spotkali się choć raz z fakturą proforma. Nie każdy jednakże wie, czym naprawdę jest ten dokument i co go odróżnia od typowej faktury.

Czy faktura proforma jest ostateczna?

Po łacinie pro forma oznacza „prowizorycznie”, dlatego częstokroć można spotkać się z wyjaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, a więc nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Wypada aczkolwiek zatrzymać ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna być traktowana wobec tego jako dowód handlowy, będący formą zaproponowania pewnej oferty. Nie jest potwierdzeniem kupna artykułów czy zrealizowania usługi, a więc zgodnie z ustawą o VAT nie powoduje następstw w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, bo dotyczy sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie została zrealizowana, zatem warunki transakcji w niej przedłożone mogą w dalszym ciągu być zmodyfikowane.

Faktura proforma nie zwalnia z konieczności dostarczenia stosownej faktury VAT

Faktura proforma przypomina z wyglądu oraz posiada analogiczne dane co faktura VAT, a więc:

  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • dane stron (odbiorcy i wystawcy),
  • nazwę towarów czy też usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o kwocie ewentualnych zniżek,
  • stawka i obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • wskazanie prognozowanej daty wykonania usługi czy też dostarczenia towaru.

Taką fakturę wystawca musi oznakować wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, żeby bez trudu można było rozróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe. Powinno się także mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wystawia się w przypadku, kiedy odbiorca uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji albo wpłaci przedpłatę.