Bezpłatny generator not księgowych – skorzystaj z niego, gdy kontrahent nie opłaca faktur

9 grudnia 2022

Szybki bezpłatny generator not księgowych online

Osoby prowadzące własną firmę na pewnym etapie swojej działalności na ogół zderzają się z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w wyznaczonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 r. w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy można wystawiać noty księgowe na 40 (lub więcej) euro?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co istotne, notę księgową można wystawić dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, co więcej bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych często przez długi okres czasu dobrych relacji partnerskich. W końcu przyczyną poślizgu w przelaniu opłaty za fakturę może być jednorazowe niedopatrzenie lub chwilowe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego zamierzony zabieg. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Generator not księgowych znajdziesz na stronie Flobo

W chwili, gdy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie zawarto w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie średniego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które wyposażone jest również w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]