Kontenery na odpady – produkt nie tylko dla branży budowlanej

21 marca 2022

Kontener otwarty kupisz na ekombud.pl.

Część odpadów nie powinno trafić do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są wytwarzane w trakcie różnych prac budowlanych i remontów, jak również odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z gromadzeniem i przewozem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na substancje ciekłe albo gruz

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia oraz transportu gruzu, opakowań, starych mebli i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są również wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, granulaty bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla których firm?

Adresatami usług producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Pośród nich można znaleźć między innymi firmy sprzątające i parające się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Odnajmują je one klientom, a po wypełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]