Garść informacji o znakach BHP

18 lipca 2022

Jeśli potrzebujesz znaków BHP, koniecznie sprawdź https://www.poniedzialek.pl/znak-BHP-tablice-naklejki.

W Polsce obowiązują niezwykle dokładne przepisy BHP. Ich przestrzeganie daje poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do tego, że prawdopodobieństwo najróżniejszych zagrożeń spada do minimalnego poziomu. Aktualnie kodeks BHP nakłada wymóg prawidłowego znakowania budynków. Tak więc dbałość o prawidłowy montaż znaków BHP jest obecnie niezwykle istotna. W jakich sytuacjach wykorzystuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę pełnią?

Dzisiaj znaki BHP umieszczane są na różnego rodzaju budynkach. Chodzi na przykład o hale produkcyjne, kompleksy biurowe, jak także szkoły czy szpitale, czyli obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to na przykład oznaczenia takie jak instrukcje BHP mające charakter ogólny czy przepisy dotyczące zasad postępowania w przypadku pożaru czy innego typu zagrożenia. Do znaków BHPwyróżniających się wielkim znaczeniem zaliczane są także instrukcje mówiące sposobach postępowania z odpadami , które mają charakter medyczny, które umieszcza się w szpitalach. Jednym z niezwykle często wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki oznaczające drogę ewakuacyjną. Z pewnością nie znajdziemy osoby, którą należy przekonywać o tym, jak ogromne znaczenie ma poprawne oznaczenie trasy do ewakuacji. To ona jest stosowana w momencie, kiedy w budynku będzie miało miejsce jakieś niebezpieczeństwo, chociażby wybuchnie pożar. Znaki BHP można też dostrzec na różnorodnych maszynach, które z powodu awarii nie mogą być użytkowane – dotyczy to na przykład wind. Znaki BHP szeroko wykorzystywane są też w zakładach przemysłowych. Stosuje siętam najczęściej znaki ostrzegawcze , ale także znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału są wytwarzane?

Używane obecnie znaki BHP są zawsze wykonywane z trwałych materiałów, które świetnie znoszą niekorzystne warunki atmosferyczne. Najczęściej jest to doskonałego gatunku PCV. Za sprawą tego znaki BHP mogą być wykorzystywane nie tylko we wnętrzach budynków, ale również na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie utracą one swojego świetnego wyglądu i – co najważniejsze – nadal pozostaną czytelne. W wielu wypadkach pokrywane są także materiałem fluorescencyjnym, za sprawą którego są one zauważalne także przy złym oświetleniu. Zamontowanie znaków BHP jest nieskomplikowane i nie nastręcza żadnych problemów. Z całą pewnością upora się z tym każdy.

Dane adresowe:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]